Reef Oasis Dive Club

Kursy Reef Tek

PADI Tec Trimix Diver

Dla ekstremalnego nurka gotowego do dalszego poznawania świata technicznego nurkowania głębokiego, najlepszym gazem jest trimiks - mieszanka tlenu, helu i azotu. Kurs PADI Tec Trimix Diver przenosi Cię na zewnętrzne krawędzie technicznych nurkowań głębokich, otwierając drzwi do nietkniętych miejsc nurkowych, które tylko niewielu nurków będzie mogło zobaczyć.

Zarezerwuj Zarezerwuj Online ze zniżką kursy PADI i pakiety nurkowe

Czas trwania

4 dni

Kto może wziąć udział w kursie?

Musisz:
Być nurkiem PADI Rescue Diver ( lub posiadać równoważny stopień nurkowy innej organizacji nurkowej i posiadać dowód treningu pierwszej pomocy i CPR w ciągu porzedających 2 lat.)
Być certyfikowany jako nurek Tec 50 lub Tec Trimix 65 (lub posiadać równoważny stopień nurkowy innej organizacji nurkowej)
• Mieć mimium 18 lat
• Miec zalogowanych przynajmniej 150 nurkowań
• posiadać formularz medyczny podpisany przez lekarza


Czego się nauczysz?

Kurs PADI Tec Trimix Diver ma na celu rozszerzenie zakresu głębokości nurków technicznych już przeszkolonych i wykwalifikowanych do korzystania z powietrza, wzbogaconego powietrza i tlenu dla technicznych nurkowań dekompresyjnych powyżej 50 metrów / 165 stóp. Nurkowanie z trimiksem to zewnętrzna krawędź nurkowania tec - maksymalna głębokość korzystania z tej technologii nie została jeszcze zdefiniowana.

Ten kurs jest przeznaczony dla Tec 50 lub Tec Trimix 65 (lub tych posiadających kwalifikacyjną certyfikację z innej organizacji szkoleniowej). Kurs rozszerza twoje możliwości w zakresie głębokości poprzez trening z użyciem trimixu (mieszanki helu, tlenu i azotu).

Będziesz:
• planował i wykonasz od trzech do ośmiu nurkowań (w zależności od tego, czy wchodzisz na kurs jako nurek Tec 50 czy nurek Tec Trimix 65) przy użyciu EANX i mieszanek trimiksowych
• Używał oprogramowania dekompresyjnego do tworzenia niestandardowych tabel nurkowania i planów nurkowych
• Wykonywał nurkowania szkoleniowe na głębokości 90 metrów / 300 stóp

Cena obejmuje: Transport do miejsc nurkowych, opłaty instruktorskie, sprzęt Tec, wykorzystanie obiektu
Cena nie obejmuje: gazów, zestawów twinsetowych, opłat za certyfikaty i podręczników, ubezpieczenia Indepths


Jakiego sprzętu nurkowego użyjesz?

• Podwójne cylindry (minimum 12 litrów / 70 stóp sześciennych każdy) z manifoldem
• Pierwszy i drugi regulator, jeden z dwumetrowym (w przybliżeniu) wężem dla gazu dzielonego, a drugi z SPG.
• Cylindry stage / dekompresyjne z regulatorem, SPG, sprzętem montażowym i odpowiednim oznakowaniem. Wymagane będzie dwóch na jednego nurka
• Zapasowe cylindry dekompresyjne stosownie do potrzeb
• Awaryjne cylindry dekompresyjne i uprzęż – wymagana jest redudantna kontrola pływalności (podwójnozbiornikowe BCD lub suchy skafander jeśli jest bardziej odpowiedni do wagi noszonego sprzętu)
• Głębokościomierz / komputer oraz zapasowy głębokościomierz i komputer
• Urządzenie do pomiaru czasu i zapasowe urządzenie do pomiaru czasu
• Informacje o dekompresji Trimix (tabele / komputer trimix) i zapasowa informacja o dekompresji
• Ubranie odpowiednie do warunków otoczenia i czasu nurkowania. (Jeśli używasz suchego kombinezonu, powinieneś być przeszkolony / doświadczony w jego stosowaniu w nurkowaniu rekreacyjnym i technicznym przed użyciem go do treningu trimix lub nurkowania.)
• Argonowy system napełniania suchego skafandra lub inny system napełniania
• System balastowy (w razie potrzeby)
• Bojka
• szpula
• Lift bag (jasnożółta lub wg lokalnych wymagań)
• Kompas, latarka (opcjonalnie)
• zestaw do dryftu (jeśli będzie wykonywane nurkowanie dryftowe dekompresyjne)


PADI Tec Trimix Diver's photos
 W czym mogę pomóc?
Obsługiwane języki