Reef Oasis Dive Club

Dlaczego Tek?

Rezerwacja

Nurkowanie techniczne

Nurkowanie techniczne to “ekstremalna” część sportu, jakim jest nurkowanie, zabierające doświadczonych i wykwalifikowanych nurków znacznie głębiej niż popularnym nurkowaniu rekreacyjnym. Nurkowanie techniczne cechuje się wyższymi wymogami treningowymi, a także wyższymi wymaganiami w zakresie ilości sprzętu, tak aby poradzić sobie z dodatkowym ryzykiem, jakie niesie ze sobą ten typ nurkowania. Nurkowanie techniczne nie jest dla każdego, lecz dla tych którzy słyszą jego wyzwanie, a kursy PADI TecRec są odpowiedzią dla tego wyzwania.

Czym jest nurkowanie techniczne?

Nurkowanie teczniczne jest definiowane jako nurkowanie inne niż konwencjonalne, komercyjne czy badawcze nurkowanie. Nurkownie techniczne zabiera nurków poza rekreacyjne limity nurkowe. Dalej jest definiowane jako zawierające jedno lub więcej poniższych warunków:

 • Nurkowanie poniżej 40 m
 • Wymagające dekompresji
 • Nurkowanie w środowisku zamkniętym poniżej 40 metrów /130 stóp w linii prostej od powierzchni
 • W warunkach przyśpieszonej dekompresji i/lub z użyciem różnych mieszanek gazów w czasie nurkowania

Ponieważ w nurkowaniu technicznym powierzchnia nie jest łatwo dostępna w sytuacji awaryjnej, nurkowie techniczni używają rozlełej metodologii i technologii oraz wyszkolenia by radzić sobię z dodatkowym ryzykiem. Jednakże pomimo tego nurkowanie techniczne niesie ze sobą większe ryzyko, potencjalne zagrożenie i krótszą sekwencję zdarzeń prowadzących do krytycznego błędu niż w nurkowaniu rekreacyjnym.

Dlaczego chciałbyś zostań nurkiem technicznym?

Nurkowanie techniczne to nie tylko więcej ryzyka, ale także znacząco więcej wysiłku, dyscypliny i sprzętu. Nie jest dla każdego i możesz być całe swoje życie utalentowanym, zapalonym nurkiem bez podejmowania nurkowania technicznego.
Istnieje pewna liczba osób, która pragnie zobaczyć miejsca pod wodą, które tylko nie wielu ludzi jest w stanie ujrzeć. Wiele spektakularnych, nienaruszonych wraków leży na głębokościach daleko poniżej 40 metrów/130 stóp. Głębokie rafy posiadają organizmy, których nie znajdziesz na płytszych miejscach. Niektórzy ludzie znajdują przyjemność w tym wyzwaniu i skupiają się na wyzwaniach nurkowania technicznego. Inni kochają bycie zaangażowanym w nowoczesne technologie. Te powody sprawiają, że nurkowanie techniczne jest satysfakcjonujące.

Jak długa jest historia nurkowania technicznego?

Większość ludzi zgodzi się że nurkowanie jaskiniowe jest formą nurkowania technicznego. Nurkowanie jaskiniowe rozwinięło się w późnych latach 1960 i 1970, przeradzając się do połowy lat 1980 w formę taką jaką znamy dziś. We wczesnych latach 1990 kilka grup nurków na całym świecie rozpoczęła eksperymentowanie z technologiami do głębokiego nurkowania (poza rekreacyjne limity), by zbadać zarówno jaskinie, jak i wraki. Te społeczności połączyły się i wyłoniły jako „techniczne nurkowanie” lub „tec nurkowanie” w publikacji AquaCorps (już nie dostępne w druku). Od tego czasu nurkowanie techniczne stale się rozwija.

Sprzęt, który będziesz używał

Nurkowanie techniczne wymaga większej ilości sprzętu niż nurkowanie rekreacyjne. Techniczny sprzęt nurkowy składa się zazwyczaj z dwóch do czterech lub nawet pięciu regulatorów, komputera nurkowego oraz pewnych akcsesoriów.

Czym wyróżniają się kursy PADI TecRec & TRIMIX

Program TecRec miał debiut w 2000 roku. Choć nie jest to pierwszy program tec, to wielokrotnie otrzymywał pochwały za swoje zalety.

 • kursy TecRec  są zintegrowane w jeden spójny ciąg kursów, nawiązujących jeden do drugiego pod względem instrukcji oraz zawartości merytorycznej, zabierając ciebie w podróż od początkującego tec nurka aż po wykwalifikowanego nurka, który sięga do rubieży nurkowania sportowego, używając różnych miksów gazowych.  
 • Każdy poziom zapoznaje cię z nowym sprzętem, planowaniem i procedurami 
  odpowiednimi  by rozwinąć twoje limity nurkowe. 
 • Sekwencja kursów Tec Diver wygląda następująco : Tec 40, Tec 45 oraz Tec 50, Tec Trimix 65 i Tec Trimix Diver  

Wymagania ogólne

Wymagania TecRec różnią się w ramach poszczególnych kursów (sprawdź opisy w kursach), lecz następujące wymagania dotyczą każdego, kto jest zainteresowany nurkowaniem technicznym :

  • mieć 18 lat i minimum 30 zalogowanych nurkowań
  • Być  certyfikowanym jako PADI Advanced Open Water Diver 
  • Być  certyfikowanym jako PADI EAN Diver z minimum 10 zalogowanymi nurkowaniami na Nitroxie głębiej niż 18 metrów
  • Być certyfikowanym jako  PADI Deep Diver lub  LUB  posiadać minimum 10 zalogowanych nurkowań do 30 metrów.
  • być dorosłą i odpowiedzialną osobą, która będzie przestrzegać procedur i wymogów w sposób ścisły i wierny
  • Być zdolnym fizycznie i zdrowym do nurkowania tec (wymagany podpis lekarza)
 W czym mogę pomóc?
Obsługiwane języki