Reef Oasis Dive Club

ZASADY I WARUNKI REZERWACJI

ZASADY OGÓLNE 

 1. Dla osób z certyfikatem jest obowiązkowe wykonać 1 regularne nurkowanie przed: a) udziałem w specjalnych nurkowaniach z rekinami, b) przed udziałem w porannych nurkowaniach z łodzi; c) przed rozpoczęciem kursów zaaowansowanych.
 2. Certyfikowanie nurkowie mogą zrealizować soje pierwsze nurkowanie rano o godzinie 11:30 (Wtorki, Czwartki, Niedziele) lub po południu o godzinie 14:30 (Poniedziałki, Środy, Piątki, Soboty).
 3. Dla osób z certyfikatem, któych ostatnie nurkowanie odbyło się rok lub ponad rok wstecz, obowiązkowe jest wykonanie Refresh Package (pakietu odświeżającego), przed dołączeniem do nurkowań z łodzi lub/ i przed rozpoczęciem kursów zaawansowanych. 
 4. Wszyscy nurkowie muszą posiadać regularny, uznawany międzynarodowo certyfikat nurkowu; należy go okazać w centrum nurkowym przed rozpoczęciem nurkowań. 
 5. Przed dokonaniem rezerwacji kursów nurkowania studenci muszą sprawdzić czy spełnića warunki wstępne udziału w wybranym kursie.
 6. Klienci, którzy nie zatrzymują się w hotelu Viva Wyndham Fortuna Beach, muszą podpisać i zaakceptować Politykę dotyczącą gości zewnętrznych (poniżej).
 7. Po przybyciu na Grand Bahama klienci powinni przyjść do centrum nurkowego, aby potwierdzić wcześniej zarezerwowane usługi i umówić się na spotkanie. Klienci, którzy nie zatrzymają się w hotelu Viva Wyndham Fortuna Beach, proszeni są o kontakt telefoniczny z centrum nurkowym lub  na numer WhatsApp: +1 (242) 443-2121
 8. 24-godzinny  przerwa powierzchniowa jest obowiązkowa po zakończeniu nurkowań, a przed odlotem.
 9. Podczas rejestracji online każdy nurek / uczeń musi wypełnić formularz „oświadczenia medycznego”. Jeśli jakiekolwiek pytanie na formularzu medycznym zostało oznaczone „TAK”, nurek / uczeń musi udać się do lekarza i uzyskać podpisaną zgodę na nurkowanie jeszcze przed podróżą na Grand Bahama. Jeśli nurek / uczeń nie przedstawi formularza medycznego podpisanego przez lekarza (jeśli dotyczy), nie będzie on mógł uczestniczyć w zajęciach nurkowych i / lub kursach. Zwrot pieniędzy za rezerwację online zostanie dokonany z 10% opłatą za anulowanie
 10. O zmianę / anulowanie nurkowania podczas pobytu należy poprosić nie później niż do godz. 15.00 dzień przed .
 11. Posiadanie ubezpieczenia nurkowego jest wysoce zalecane dla nurków i studentów.

REZERWACJA I POLITYKA PŁATNOŚCI


 1. Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu 12% VAT i są podane w dolarach amerykańskich; ceny podane są za osobę i nie mogą być dzielone między dwóch lub więcej nurków / studentów.
 2. Obniżona cena za wcześniejsze rezerwacje online jest dostępna do 2 dni przed przyjazdem.
 3. Rezerwacje na pakiety Hotel+Nurkowanie należy opłacić na miesiąc przed przyjazdem.
 4. Rezerwacje dla grup należy opłacić na miesiąc przed przyjazdem. W przypadku rezerwacji dla 15 lub więcej nurków wymagany jest bezzwrotny depozyt w momencie rezerwacji.
 5. Płatności online są możliwe za pomocą kart kredytowych Visa i MasterCard.
 6. Po dokonaniu płatności online wysyłany jest automatyczny e-mail potwierdzający z listą zarezerwowanych usług i łączną wartością rezerwacji.
 7. Dodatkowe usługi, dopłaty i dodatki (takie jak nocne nurkowanie lub wraki Theo & Seastar, wypożyczenie sprzętu) są płatne w centrum nurkowym.
 8. Reef Oasis Dive Club zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego ostrzeżenia, w przypadku zmian  lokalnych podatków, opłat rządowych itp. Rezerwacje online, płatne przed zmianami cen, pozostają potwierdzone pierwotnie ogłoszoną ceną.


ZMIANY LUB ANULOWANIE ZAREZERWOWANYCH USŁUG

A) Zmiany / anulowanie rezerwacji wynikające Z DECYZJI NURKA:

 1. w przypadku nie pojawienia się na miejscu (tzw. NO SHOW) nie przysługuje zwrot zapłaconych środków.
 2. O zmianę / anulowanie nurkowania w trakcie pobytu należy wnioskować nie później niż jeden dzień przed aktynwością (zawiadomienie z 24-godzinnym wyprzedzeniem).
 3. W przypadku anulowania nurkowania podczas pobytu ze względu na problemy zdrowotne, rezerwacja może zostać zwrócona tylko po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza.
 4. Aby zmienić / anulować rezerwację na nurkowanie przed przyjazdem, poinformuj nas e-mailem na adres info@reefoasisdiveclub.com (najpóźniej 24 godziny przed przyjazdem). W przypadku odwołania anulujemy Twoją płatność z potrąceniem opłat za anulowanie (patrz poniżej), oraz opłat bankowych które poniosła nasza firma .
 5. Aby zmienić / anulować rezerwację pakietu "Hotel+Nurkowanie" przed przyjazdem, poinformuj nas e-mailem na info@reefoasisdiveclub.com (najpóźniej 15 dni przed przyjazdem). W przypadku odwołania anulujemy Twoją płatność z potrąceniem opłat za anulowanie (patrz poniżej), oraz opłat bankowych które poniosła nasza firma .
 6. Wszelkie informacje o zmianach w rozkładzie lotów, które mogą spowodować zmianę harmonogramu wcześniej zarezerwowanych zajęć, należy przesłać do Reef Oasis Dive Club najpoźniej 24 godziny przed rozpoczęciem nurkowania .
 7. Zwrotu kosztów nie przysługuje, jeśli zdecydujesz się przerwać wakacje nurkowe bez poważnego i udowodnionego powodu,.


Zwrot i opłaty kancelacyjne za pakiety nurkowe/kursy:

 1. W przypadku nie pojawienia się klienta na miejscu (tzw. "NO SHOW"), nie przysługuje zwrot.
 2. Stała opłata w wyskości 60 USD, będzie naliczona w przypadku rezygnacji do 15-ego dnia przed planowanym rozpoczęciem aktywności nurkowych.
 3. od 14 do 5 dnia przed planownym rozpoczęciem,  zostanie pobrane 10%  całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.
 4. od 4 do 2 dnia przed planownym rozpoczęciem, zostanie pobrane 30% od całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.
 5. od 2 dnia przed planownym rozpoczęciem, zostanie pobrane 50% od całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.

Zwrot i opłaty kancelacyjne za  pakiety Hotel& Nurkowanie:

 1. W przypadku nie pojawienia się klienta na miejscu (tzw. "NO SHOW"), nie przysługuje zwrot.
 2. Stała opłata w wyskości 60 USD, będzie naliczona w przypadku rezygnacji do 15-ego dnia przed planowanym rozpoczęciem aktywności nurkowych.
 3. Od 14 do 8 dnia przed planownym przyjazdem zostanie pobrane 50% od całkowitej kwoty dokonanych rezerwacji.
 4. Od 7 dnia do daty przyjazdu, zostanie pobrane 75% od całkowitej kwoty dookonanych rezerwacji.

 

Zwrot i opłaty kancelacyjne dla grup:

 • W przypadku grup liczących mniej niż 10 pokoi opłaty za zwrot kosztów i anulowanie są takie same jak w przypadku osób indywidualnych (patrz powyżej).
 • ANULOWANIE PRZED PRZYJAZDEM - Dla grup 10 i więcej pokoi (od 20 osób):

        • 30 dni lub więcej przed przyjazdem klientów - Stała opłata w wysokości 60 USD

        • 30-15 dni przed przyjazdem klientów - 40%

        • Mniej niż 15 dni przed przyjazdem - 100%

 • ANULOWANIE W TRAKCIE POBYTU: Dla grup większych niż 15 nurków , refundacja nie zostanie przyznana w przypadku gdy  wstępnie zarezerwowane usługi nie zostaną wykorzystane przez uczestników (całkowicie lub częściowo) lub ze względu na osobistą decyzję nurka lub z powodu problemów zdrowotnych.


B) Zmiana / anulowanie wynikacjące Z DECYZJI CENTRUM NURKOWEGO:

W przypadku kiedy Reef Oasid Dive Club nie może zrealizować zarezerwowanych aktywności z powodu „nieprzewidzianych okoliczności” (okoliczności lub sytuacje, które są poza kontrolą takie jak strajki, wojna, terroryzm, odcięcia prądu, polemiki przemysłowe itd.) lub w przypadku kiedy Centrum Nurkowe nie zapewni wycieczki z powodu niewystarczającej ilości uczestników, wtedy Centrum Nurkowe:

a)   zapewni alternatywne i równoważne usługi według ceny i cech, jeśli są dostępne;

b)   Zrealizuje część usługi i zapewni zwrot za część niezrealizowaną

c)   Zapewni całkowity zwrot 


ZACHOWANIE

W przypadku kiedy jakiekolwiek wydarzenia sugerują, że swoim zachowanie nie przestrzegasz zasad centrum nurkowego lub zakłócasz spokój i zabawę innych ludzi, zachowujemy dla siebie prawo odmowy wykonania rezerwacji. W tym przypadku również nie uwzględniamy żadnych zwrotów.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub przerwania w dowolnym momencie Twoich aktywności nurkowych w przypadku kiedy nie szanujesz środowiska lub nie przestrzegasz zasad ustanowionych przez lokalne władze.


WARUNKI POGODOWE

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i morskich lub w przypadku realnych zagrożeń, które porowadzą do odwołania aktywności, nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w programie nurkowań. Dołożymy wszelkich starań, byś nie odczuł/a zakłóceń w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.


ZOBOWIĄZANIA CENTRUM NURKOWEGO WOBEC CIEBIE

Jeśli cokolwiek o naszej firmie lub zarezerowanych aktywnościach nie jest takie, jak opisane w broszurach lub standard nie są na zadowalającym poziomie oraz ta sytuacja może zostać nam przypisane, to odpowiedzialnośc spoczywa na nas. Nie bierzemy odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała i/lub szkody, które nie zostały wyrządzone przez naszych pracowników lub działania podwykonwaców i/lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wyjaśnione wcześniej przez naszych pracowników. Nie bierzemy odpowiedzialności na wypadek śmierci, obrażeń i szkód spowodowanych nieprzewidzianymi wydarzeniami, które nawet z naszą całym zaangażowaniem, nie mogły zostać uniknione


SKARGI I ZAŻALENIA

Jeśli masz, podczas swojego urlopu, jakiekolwiek skargi, sugerujemy byś przekazał je najszybciej jak to możliwe do Managera Centrum Nurowego, by problem mógl znaleźć najlepsze rozwiązanie najszybciej jak to możliwe. Jeśli problem nie zostanie rozwiązwiązany podczas twojego urlopu, serdecznie prosimy o przesłanie pisemnej skargi do Reef Oasis Dive Club Director w ciągu 21 dni od zakończenia urlopu. Odpowiedź zostanie udzielone w przeciągu 7 roboczych dni przez wiadmość email . Email to: info@reefoasisdiveclub.com


PRECYZJA INFORMACJI REKLAMOWYCH

W miarę możliwości i zasobów, Reef Oasis Dive Club uaktualnia informacje (kursach,nurkowaniu, trasach, rozkładzie nurkowań, zakwaterowanie itd.) na naszej stronie internetowej w najkrótszym możliwym czasie. Mogą jednak wystapić okoliczności, gdy podane przez nas informacje bedą nieprawidłowege z powodu uwarunkowań lokalnych. Wyprawy, nurkowania z łodzi lub codzienne wycieczki mogą zostać zmienione z powodu lokalnych takich jak: pogoda, coroczne święta religijne, posiedzenia władz państwa, niespodziewane wydarzenia itp.. Wszystkie wymienione sytuacje mogą być przyczyną „nieuniknionych” i „nietypowych” anomalii które mogą spowodować zmiany w informacjach we wszystkich naszych broszurach i na stronie internetowej. Gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek informacje o zmianach krótko i długoterminowych, dołożymy wszelkich starań by poinformować Cię przed przyjazdem.

Staramy się, by nasze materiały promocyjne były uaktualnione, ale jeśli tylko znajdziesz coś co możemy poprawić, prosimy o kontakt.


STRONA INTERNETOWA REEF OASIS DIVE CLUB

Prawa autorskie: REEF OASIS DIVE CLUB jest właścicielem praw autorskich wszystkich materiałów na stronie internetowej. Dostęp do strony internetowej nie zezwalan na kopiowanie i/lub propagowanie tych informacji w żaden dostępny sposób.

 W czym mogę pomóc?
Obsługiwane języki